NaStyku.pl

Tereny przy Stalagu VIII A na sprzedaż

TBS Zgorzelec ogłosiło dwa nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych znajdujących się w Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej (okolice byłego obozu jenieckiego Stalag VIII A). Termin składania ofert mija 28 października 2019 r. o godz. 10.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym TBS Sp. z o.o.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym TBS Sp. z o.o.
II Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Spółki
Zgorzeleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.w Zgorzelcu
ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Spółki

 

Przedmiotem II przetargu pisemnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Zgorzeleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o., oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Zgorzelec jako działki numer 2/80, 2/81, 2/82, 2/83, 2/84, 2/85, 2/86, 2/87, 2/88, 2/89, 2/90, 2/91, 2/92, 2/93, 2/94, 2/95, 2/96, 2/97, 2/98, 2/99, 2/100, 2/101 i 2/102 o łącznej powierzchni 51.708 m2, w obrębieewidencyjnym nr 010, arkusz map 5 wZgorzelcu przy ulicy Łużyckiej (okolice byłego obozu jenieckiego STALAG VIIIA) 

Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste nr JG1Z/00037364/8 i JG1Z/00037365/5 oraz nie są one obciążone prawami osób trzecich.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu działki znajduje się w obszarze oznaczonym jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i teren dróg wewnętrznych oraz znajdują się na nich nieprzekraczalna linia zabudowy (szczegóły w wypisie z MPZP oraz w regulaminie i warunkach przetargu).

Nieruchomości położone są przy drodze wojewódzkiej nr 352 (droga Zgorzelec-Bogatynia). Posiadają wjazd od drogi gminnej.

Cena wywoławcza: 1.600.000,00 zł netto (plus 23% podatku VAT) 
Wadium: 80.000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. złożenie do dnia 28 października 2019 roku do godz. 10:00 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem, „Oferta naprzetarg - dotyczy nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Zgorzelec od nr 2/80 do 2/102 o łącznej powierzchni 51.708 m2” w siedzibie Zgorzeleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. przy ulicy Warszawskiej 1 pokój nr 307 (3 piętro), zgodnie z regulaminemi warunkami przetargu.
  2. wpłacenie wadium na działki objęte przedmiotem przetargu na kontoTBS – Zgorzelec sp. z o.o. w Banku PKO BP SA oddział 1 w Zgorzelcu nr 68 1020 2137 0000 9602 0056 1282. Wpłata wadium w formie przelewu bankowego powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.


Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 31 października 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zgorzeleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. przy ulicy Warszawskiej 1 pokój nr 307 (3 piętro).
Wpłacenie wadium na działki wymienione na wstępie ogłoszenia oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada jeśli uczestnik, który przetarg wygrał uchyla się od zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności w terminie wyznaczonym przez TBS – Zgorzelec sp. z o.o.

Zarząd TBS – Zgorzelec sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dodatkowych informacji o przedmiocie, regulaminie i warunkach przetargu udziela Prezes Zarządu Spółki w Zgorzelcu, ul. Warszawska 1 pokój nr 307, tel. 75 64 88 330, adres strony internetowej: www.tbs-zgorzelec.pl

Ogłoszenie i regulamin przetargu oraz wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się również na stronie internetowej Spółki www.tbs-zgorzelec.pl 

 

 

II Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Spółki
Zgorzeleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.w Zgorzelcu
ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Spółki

Przedmiotem II przetargu pisemnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Zgorzeleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o., oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Zgorzelec jako działka numer 2/178 o powierzchni 9.257 m2, w obrębieewidencyjnym nr 010, Arkusz Map - 5 wZgorzelcu przy ulicy Łużyckiej (okolice byłego obozu jenieckiego STALAG VIIIA) 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr JG1Z/00037365/5 i nie jest ona obciążona prawami osób trzecich.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem D4.U - teren zabudowy usługowej oraz znajduje się na niej nieprzekraczalna linia zabudowy.

Nieruchomość położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 352 (droga Zgorzelec-Bogatynia). Posiada bezpośredni wjazd od drogi gminnej.

Cena wywoławcza: 380.000,00 zł netto (plus 23% podatku VAT)
Wadium: 19.000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. złożenie do dnia 28 października 2019 roku do godz. 10:00 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem, „Oferta naprzetarg - dotyczy nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Zgorzelec numerem 2/178 o powierzchni 9.257 m2” w siedzibie Zgorzeleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. przy ulicy Warszawskiej 1 pokój nr 307 (3 piętro), zgodnie z regulaminemi warunkami przetargu.
  2. wpłacenie wadium na działkę objętą przedmiotem przetargu na kontoTBS – Zgorzelec sp. z o.o. w Banku PKO BP SA oddział 1 w Zgorzelcu nr 68 1020 2137 0000 9602 0056 1282. Wpłata wadium w formie przelewu bankowego powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 31 października 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zgorzeleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. przy ulicy Warszawskiej 1 pokój nr 307 (3 piętro).

Wpłacenie wadium na działkę wymienioną na wstępie ogłoszenia oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada jeśli uczestnik, który przetarg wygrał uchyla się od zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności w terminie wyznaczonym przez TBS – Zgorzelec sp. z o.o.

Zarząd TBS – Zgorzelec sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dodatkowych informacji o przedmiocie, regulaminie i warunkach przetargu udziela Prezes Zarządu Spółki w Zgorzelcu, ul. Warszawska 1 pokój nr 307, tel. 75 64 88 330, adres strony internetowej: www.tbs-zgorzelec.pl

Ogłoszenie i regulamin przetargu oraz wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się również na stronie internetowej Spółki www.tbs-zgorzelec.pl 

Aktualna ocena: 0,0/5
Oceń zdjęcie:
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym jeszcze nie napisaliśmy? Pisz na adres e-mail: lub daj znać nam na Facebooku.

Tagi

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Warto przeczytać

Odzyskany sprzęt / fot. KPP Zgorzelec

Włamywacze zatrzymani. Czekał na nich właściciel obiektu

Życie
piątek, 29 maja 2020, 09:04
Sporo lat za kratami grozi trzem mężczyznom, którzy dwukrotnie włamali się do jednego ze zgorzeleckich obiektów użytkowych. Za drugim razem właściciel przygotował zasadzkę. Ujął złodziei na gorącym uczynku.

Zobacz również