NaStyku.pl

Zgorzelec 10. w tegorocznym Rankingu Samorządów!

Teoretycznie recepta na bycie jednym z najlepszych samorządów w Polsce wydaje się banalnie prosta– wystarczy dbać o jakość życia mieszkańców.W praktyce realizacja tego celu to liczne wyzwania i strategiczne decyzje, które w Zgorzelcu były i są podejmowane.
Ogłoszenie wyników XIV edycji Rankingu Samorządów dziennika "Rzeczpospolita"
Ogłoszenie wyników XIV edycji Rankingu Samorządów dziennika "Rzeczpospolita"

Skuteczna działalność na przestrzeni ostatnich lat to wynik godzenia różnych, czasami sprzecznych ze sobą potrzeb rozmaitych grup społecznych i odpowiedzialnie dzielenie tego, czym dysponuje zgorzelecki budżet. Przemyślana strategia, postawienie sobie wyraźnych celów oraz podejmowane w szerokim zakresie działania (od uzyskania dofinansowania po realizację) zaowocowały doskonałym wynikiem naszego miasta w Rankingu Samorządów 2018! I tak 8 października 2018r. "Rzeczpospolita" opublikowała ranking najlepszych polskich samorządów. Na czele stawki w kategorii "Gminy Miejskie i Gminy Miejsko-Wiejskie" znalazła się Gmina Miejska Zgorzelec zajmując zaszczytne 10, miejsce wśród 857 sklasyfikowanych gmin w tej kategorii! Wyniki rankingu dostępne tutaj.

Organizatorem Rankingu Samorządów jest dziennik "Rzeczpospolita", cele, zasady oraz kryteria oceny ustala niezależna kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka. Zestawienie jest przygotowywane w trzech kategoriach: miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich. W rankingu nie jest uwzględniane miasto stołeczne Warszawa, ze względu na inny ustrój prawny oraz jego wielkość. Ranking powstaje już od 15 lat i wraz ze zmieniającą się rzeczywistością ulega modyfikacjom. W tym roku przemodelowany zostały zestaw kryteriów oceny – lista wskaźników została m.in. pogłębiona w zakresie działań samorządów na rzecz ochrony środowiska. Podstawowy cel zestawienia – próba oceny jakości lokalnego rozwoju – pozostaje bez zmian.

Do wszystkich jednostek wysłane zostało zaproszenie do wypełnienia ankiet w systemie online. Wypełnienie ankiety nie było warunkiem decydującym o udziale w konkursie, jednak dawało możliwość uzyskania dodatkowych punktów. Źródłem danych wykorzystanych w zestawieniu były ogólnie dostępne publiczne bazy GUS i Ministerstwa Finansów, a także odpowiedzi udzielone przez samorządy na pytanie ankietowe.

Kryteria oceny to zestaw około 50 wskaźników i szczegółowych pytań, dotyczących działań samorządów w kluczowych obszarach. Zestaw wskaźników w rankingu podlegających ocenie poniżej.

W obszarze trwałości ekonomiczno-finansowej:

 • dynamika dochodów własnych podatkowych (per capita, w latach 2015–2017)
 • dynamika pozostałych dochodów własnych (per capita, w latach 2015–2017)
 • dynamika dochodów z majątku (per capita, w latach 2015–2017)
 • wartość pozyskanych w dotacji rozwojowych (per capita, w 2017 r.)
 • wartość nadwyżki operacyjnej (w relacji do dochodów bieżących, w 2017 r.)
 • dynamika wydatków majątkowych (per capita, w latach 2015–2017)
 • dynamika wydatków na drogi (per capita, w latach 2015–2017)
 • wartość wydatków majątkowych na infrastrukturę techniczną (w tym gospodarka komunalna i transport) w relacji do dochodów z podatku od nieruchomości i z majątku (w 2017 r.)
 • powierzchnia terenów objęta planami zagospodarowania przestrzennego w relacji do powierzchni gminy (w 2016 r.)

W obszarze trwałości społecznej:

 • dynamika wydatków na transport publiczny (per capita, w latach 2015–2017)
 • czy samorząd zapewnia nieodpłatny transport publiczny dla młodzieży szkolnej, dla studentów lub dla innych grup społecznych
 • dynamika wydatków majątkowych na infrastrukturę społeczną (oświata, kultura, pomoc społeczna, per capita, w latach 2015–2017)
 • liczba miejsc w publicznych żłobkach w relacji do liczby dzieci do lat 3
 • liczba miejsc w publicznych przedszkolach w relacji do liczby dzieci w wieku 3–6 lat
 • dynamika wydatków na oświatę w przeliczeniu na liczbę uczniów szkół prowadzonych przez samorząd (w 2016 r.)
 • czy samorząd posiada lokalną strategię rozwoju oświaty
 • wartość wydatków bieżących na pomoc społeczną w przeliczeniu na liczbę korzystających z pomocy społecznej (w 2017 r.)
 • czy samorząd posiada strategię rozwiązywania problemów społecznych
 • wartość wydatków bieżących na kulturę (per capita, w 2017 r.)
 • czy samorząd szacuje liczbę odbiorców instytucji kultury
 • wartość wydatków bieżących na sport i rekreację (per capita, w 2017 r.)
 • wartość wydatków majątkowych na gospodarkę mieszkaniową (per capita, w 2017 r.)
 • wartość wydatków na współpracę z organizacjami pozarządowymi (w relacji do wydatków bieżących, w 2017 r.)
 • wartość budżetu partycypacyjnego (w relacji do dochodów własnych, w 2017 r.)
 • wartość przekazanych środków jednostkom pomocniczym (per capita, w 2017 r.)
 • czy działa Młodzieżowa Rada lub Rada Seniorów (w 2017 r.)

W obszarze trwałości środowiskowej:

 • wartość wydatków majątkowych na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną oraz dostawy wody (w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w 2017 r.)
 • wartość wydatków na ochronę powietrza (per capita, w 2017 r.)
 • wartość wydatków na zieleń miejską (per capita, w 2017 r.)
 • czy gmina posiada Program Rewitalizacji zgodny z odpowiednią ustawą z 2015 r.? Jaka jest w programie powierzchnia terenów przeznaczonych do rewitalizacji (w relacji powierzchni do terenów zdegradowanych)? Ile wyniosły wydatki na rewitalizację (w przeliczeniu na hektary) w 2017 r.
 • odpady zebrane selektywnie w relacji do odpadów zebranych ogółem (w 2017 r.)
 • wartość wydatków (z budżetu samorządowego i zewnętrznych źródeł) na wsparcie wyposażenia gospodarstw domowych w instalacje OZE (per capita, w 2017 r.)
 • systematyczne działania na rzecz poprawy jakości powietrza podejmowane przez samorząd
 • odsetek gospodarstw domowych korzystających z sieci kanalizacyjnej (w 2017 r.)
 • relacja odsetka gospodarstw domowych korzystających z sieci kanalizacyjnej do korzystających z sieci wodociągowej (w 2017 r.)

W obszarze jakości zarządzania i współpracy między samorządami jako elementu innych trwałości:

 • czy strategia rozwoju samorządu jest zintegrowana ze studium zagospodarowania przestrzennego
 • czy wdrożono system ewaluacji strategii rozwoju
 • czy wdrożono normę ISO 37120
 • czy wdrożono system zarządzenia jakością zgodny z normami ISO
 • czy wdrożono system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
 • czy mieszkańcy mają możliwość podejmowania inicjatyw uchwałodawczych
 • czy samorząd świadczy usługi publiczne wspólnie z innymi samorządami
 • wartość wydatków na szkolenia pracowników (w relacji do wydatków bieżących, w 2017 r.)
 • czy plany zagospodarowania przestrzennego są dostępne w Internecie, czy są one konsultowane społecznie w inny sposób niż wymogi ustawowe, czy są one uzgadniane z samorządami w ramach obszarów funkcjonalnych w inny sposób niż wymogi ustawowe.

Tagi

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Warto przeczytać

Prokuratura Okręgowa w Jelenij Górze

Przemycał narkotyki z Holandii

Życie
czwartek, 23 maja 2019, 19:26
Narkotyki o czarnorynkowej wartości około pół miliona złotych nie trafią na polski rynek. W areszcie osadzono Michała J., który przywiózł z Holandii blisko 10 kg ziela konopi innych niż włókniste, prawie 100 g żywicy konopi i ponad 50 g kokainy.
Zdjęcie poglądowe placu zabaw z urządzeniami sprawnościowymi

Otwarta Strefa Aktywności w Sulikowie

Życie
czwartek, 23 maja 2019, 13:09
Jeszcze w tym roku przy istniejącym placu zabaw w Sulikowie zostanie wybudowana "Otwarta Strefa Aktywności". Gmina Sulików pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 50 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zobacz również

Policja
Życie
środa, 22 maja 2019, 09:47

Pościg za kierowcą VW

Uciekał przed policją, brawurową jazdą stwarzał zagrożenie dla innych uczestników...