NaStyku.pl

Przypomnienie o obowiązku odśnieżania chodnika i usuwania śniegu i sopli z dachu

Za nami pierwsze w tym sezonie opady śniegu, w związku z tym Burmistrz Miasta Zgorzelec przypomina o obowiązujących przepisach dotyczących odśnieżania oraz usuwania śniegu i sopli lodu.
Kto odpowiada za odśnieżanie i usuwanie sopli? Sprawdź!
Kto odpowiada za odśnieżanie i usuwanie sopli? Sprawdź!

Obowiązek odśnieżania chodnika
Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Przez właściciela nieruchomości rozumie się także zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy współwłaścicieli , użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Obowiązek usuwania śniegu i sopli z dachu
Zgodnie z art. 61 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest m.in. obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Aktualna ocena: 0,0/5
Oceń zdjęcie:
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym jeszcze nie napisaliśmy? Pisz na adres e-mail: lub daj znać nam na Facebooku.

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Warto przeczytać

fot. UM Zgorzelec

Złote Gody Państwa Krystyny i Wiesława Nowakiewiczów

Życie
piątek, 01 marca 2024, 09:02
W Urzędzie Stanu Cywilnego swoje Złote Gody świętowali Państwo Krystyna i Wiesław Nowakiewiczowie – para, która złożyła swoje przyrzeczenie małżeńskie 50 lat wcześniej.

Zobacz również