NaStyku.pl

Przetarg na modernizację trzech przepompowni ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Nysa" Sp. z o.o. w Zgorzelcu ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację trzech przepompowni ścieków. Szczegóły w artykule.
PWiK "Nysa" Zgorzelec
PWiK "Nysa" Zgorzelec

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Nysa" Sp. z o.o. w Zgorzelcu
ul. Boh. Getta 1 a, 59-900 Zgorzelec
tel.: (75) 64 56 860, fax.: (75) 64 69090
NIP: 615-002-42-70, Regon: 230443140, KRS: 0000076200

ogłasza

przetarg nieograniczony nr 15/06/2019/TR na wykonanie zadania pn.:

 "Modernizacja trzech przepompowni ścieków należących do PWiK "Nysa" Sp. z o. o. w Zgorzelcu".

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego "Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Nysa" Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Boh. Getta 1a" i nie jest to zamówienie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie internetowej PWiK "Nysa" Sp. z o. o. www.pwik.zgorzelec.pl w zakładce przetargi.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w przetargu oraz inne warunki określone w Warunkach Zamówienia (WZ).

Przystępując do przetargu należy wpłacić wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100), na warunkach określonych w WZ.

Planowany termin realizacji zadania: 60 dni od dnia przekazania terenu robót.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: PWiK "Nysa" Sp. z o. o., ul. Boh. Getta 1a, 59- 900 Zgorzelec w terminie do dnia 22.07.2019 r. do godz. 1200

Otwarcie ofert odbędzie się zgodnie z WZ dnia 22.07.2019 r. o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20.

 

Aktualna ocena: 0,0/5
Oceń zdjęcie:
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym jeszcze nie napisaliśmy? Pisz na adres e-mail: lub daj znać nam na Facebooku.

Tagi

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Warto przeczytać

Symboliczny pogrzeb węgla brunatnego pod oknami Marszałka Województwa Dolnośląskiego - zdjęcie nr 24

Dolnośląski Alarm Smogowy: Brunatne dopalacze z Bogatyni nadal w sprzedaży

Życie
poniedziałek, 21 października 2019, 16:35
Pełnomocnik Rządu ds. Programu „Czyste Powietrze” oraz Dolnośląski Alarm Smogowy wzywają Kopalnię Turów do zaprzestania sprzedaży detalicznej węgla brunatnego. Pod oknami Marszałka Województwa Dolnośląskiego zorganizowali specjalny happening.

Zobacz również