NaStyku.pl

Ogłoszenie o naborze do pracy: Inspektor ds. technicznych

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu ogłasza nabór na stanowisko: Inspektor ds. technicznych.

Opis stanowiska:

 • prowadzenie dokumentacji związanej z podłączeniami odbiorców do sieci wod.-kan. (wydawanie informacji, wydawanie warunków, uzgodnień projektów i zezwoleń),
 • uzgadnianie projektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej,
 • uczestnictwo w komisjach odbiorowych sieci i przyłączy wod.-kan.,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych, ankiet i zestawień w oparciu o dane z własnych analiz oraz pozyskanych z poszczególnych działów dla potrzeb organów statystycznych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych Przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie korespondencji w sprawach skierowanych do Działu Technicznego,
 • współpraca z Działem Obsługi Klienta w zakresie kontroli wykonywanych przyłączy wod.-kan. I zawieranych umów

 

Wymagania:

 1. wykształcenie - minimum średnie budowlane lub techniczne,
 2. znajomość regulacji prawnych w zakresie odpowiadającym profilowi działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności:
 • ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • ustawy prawo budowlane,
 • ustawy o ochronie danych osobowych.

a także przepisów wykonawczych do nich oraz umiejętność ich stosowania w praktyce,

 1. znajomość obsługi komputera (Windows, MS Office, Internet),
 2. umiejętność czytania map sytuacyjno-wysokościowych / projektów budowlanych,
 3. umiejętność redagowania pism,
 4. dobra organizacja pracy własnej i umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,
 5. precyzja, sumienność i zaangażowanie przy wykonywaniu powierzonych czynności,
 6. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach problematycznych i konfliktowych,
 7. umiejętność kreatywnego myślenia,
 8. dokładność, punktualność, terminowość, odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, dyskrecja, komunikatywność,
 9. wysoka kultura osobista.
 10. mile widziane:
  • prawo jazdy kat. B
  • znajomość programu autoCAD,
  • doświadczenie w pracy o zbliżonym charakterze lub na podobnym stanowisku.

 

Informacja o warunkach pracy:

 • praca wykonywana w siedzibie PWiK „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, ul. Boh. Getta 1A oraz na terenie działalności przedsiębiorstwa,
 • praca w podstawowym systemie pracy w godz. od 700 do 1500,
 • praca przy komputerze z wykorzystaniem urządzeń biurowych.

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o złożenie w Biurze Obsługi Klienta do dnia 25.01.2021 r.:

 • życiorysu (CV)
 • listu motywacyjnego
 • ew. kserokopii dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje.

 

Prosimy o załączenie podpisanej odręcznie klauzuli:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko: Inspektor ds. technicznych.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

 

Zastrzegamy sobie prawo możliwości odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Aktualna ocena: 0,0/5
Oceń zdjęcie:
Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym jeszcze nie napisaliśmy? Pisz na adres e-mail: lub daj znać nam na Facebooku.

Tagi

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Warto przeczytać

Zobacz również