NaStyku.pl

Mieszkańcy Gminy Wiejskiej Zgorzelec zapłacą więcej za śmieci

Od 1 kwietnia mieszkańcy Gminy Wiejskiej Zgorzelec zapłacą więcej za śmieci. 25 zł za osobę miesięcznie przy nieselektywnej zbiórce odpadów, a 16 zł za osobę miesięcznie przy segregacji.
zdjęcie ilustracyjne / fot. Gmina Zgorzelec
zdjęcie ilustracyjne / fot. Gmina Zgorzelec

W związku z podjętą Uchwałą Nr 33/19 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 18 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 28 lutego 2019 r. poz. 1301), od 1 kwietnia br. roku będą obowiązywały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarówno dla nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych.

Mieszkańcy, którzy nie segregują odpadów od 1 kwietnia zapłacą 25 zł za osobę miesięcznie, natomiast przy zadeklarowaniu selektywnej zbiórki, stawka opłaty wynosi 16 zł za osobę miesięcznie. W niniejszym artykule nie przytaczamy stawek opłat za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych. Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z niniejszą uchwałą w biuletynie informacji publicznej Gminy Zgorzelec w zakładce "Prawo lokalne" lub w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonej jako iloczyn nowej stawki oraz danych podanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wprowadzenie zmian stawek nie wymaga konieczności złożenia nowej deklaracji.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podyktowana jest Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska z dnia 6 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 723). Rozporządzenie ma bezpośredni wpływ na drastyczne zwiększenie opłat za zagospodarowanie odpadów zmieszanych i posortowniczych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów wielkogabarytowych w RIPOK. Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne było ustalenie takich stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aby zapewnić realizację całości zadań powierzonych gminie.

Tagi

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Warto przeczytać

fot. UM Zgorzelec

Złote Gody Państwa Krystyny i Wiesława Nowakiewiczów

Życie
piątek, 01 marca 2024, 09:02
W Urzędzie Stanu Cywilnego swoje Złote Gody świętowali Państwo Krystyna i Wiesław Nowakiewiczowie – para, która złożyła swoje przyrzeczenie małżeńskie 50 lat wcześniej.

Zobacz również