NaStyku.pl

35,5 mln złotych na zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych. Pieniądze trafiły też do powiatu zgorzeleckiego

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, warsztaty i kółka zainteresowań – to tylko niektóre z wielu aktywności, które dolnośląskie szkoły podstawowe będą mogły sfinansować dzięki nowemu konkursowi zorganizowanemu przez samorząd województwa.
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski i Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski / fot.UMWD
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski i Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski / fot.UMWD

Pandemia koronawirusa to trudny czas dla uczniów szkół – zwłaszcza tych najmłodszych. Dlatego też chcemy wesprzeć dzieci i nauczycieli dolnośląskich szkół podstawowych, zmniejszając negatywne skutki wywołane pandemią. Niezwykle cieszy mnie duże zainteresowanie naszym konkursem. Na dofinansowanie projektów pierwotnie przeznaczyliśmy ponad 24,5 mln złotych, jednak ze względu na dużą liczbę wniosków, która otrzymała pozytywną ocenę merytoryczną zadecydowaliśmy o zwiększeniu dofinansowania o ponad 10 mln zł – mówi marszałek Cezary Przybylski.

W projektach rekomendowanych do dofinansowania znalazły się m.in. warsztaty na Uniwersytecie Wrocławskim i Politechnice Wrocławskiej, wyjazdy edukacyjne do ogrodu botanicznego i zoologicznego, wyjazdy do pasiek, Hydropolis, ExploraParku - parku nauki i techniki w Wałbrzychu, teatrów, Ekomuzeum Cysterskiego w Lubiążu, Kotliny Kłodzkiej, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Wsparcie finansowe, które otrzymają dolnośląskie szkoły podstawowe pozwolą na organizowanie rozwijających pasje i umiejętności aktywności pozalekcyjnych. Z powodu pandemii dzieci i młodzież musiały odnaleźć się w całkiem nowej rzeczywistości. Powrót najmłodszych do nauki stacjonarnej powinien wiązać się z zapewnieniem im odpowiedniego wsparcia psychologicznego oraz przyjaznych warunków kształcenia. Wspierane przez nas działania mają pomóc dzieciom na nowo zaaklimatyzować się w szkole oraz zintegrować się z rówieśnikami – dodaje wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

W ramach zajęć rozwijających znajomość języków obcych zaplanowano spotkania i warsztaty z wolontariuszami, którzy komunikują się tylko w języku angielskim. Osobną grupę tworzą warsztaty dotyczące zagadnień związanych z ekologią i problemem dewastacji środowiska. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania zasad segregacji odpadów, oszczędzania zasobów, recyklingu czy ruchu zero-waste.

Wśród zajęć zaplanowanych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi znalazła się m.in. hipoterapia i dogoterapia. W jednym z projektów na zajęcia w formie warsztatów kynologicznych zostanie zaproszony behawiorysta współpracujący ze schroniskiem dla psów. Uczniowie doświadczą w praktyce jak wygląda nauczenie psa podstawowych komend oraz praca psów pracujących w Grupie Poszukiwawczo – Ratowniczej. Część zajęć odbędzie się w schronisku dla zwierząt. W jednym z projektów, w którym uczestniczą wyłącznie dzieci z niepełnosprawnościami, zaplanowano m.in. alpakoterapię oraz felinoterapię (terapię z udziałem kotów). Wśród pozostałych aktywności, które będą dostępne dla uczniów dolnośląskich szkół podstawowych znajdą się także dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia, a także laboratoria, wycieczki edukacyjne i pomoc psychologiczna.

W konkursie, którego celem było wsparcie uczniów dolnośląskich szkół podstawowych w niwelowaniu negatywnych skutków wywołanych pandemią Covid-19, w tym w szczególności zmniejszeniu deficytów, które powstały w wyniku czasowego zamknięcia szkół oraz nauki zdalnej, złożono 157 wniosków o dofinansowanie projektów:

  • wnioski złożone przez JST (gminy, miasta i powiaty) – 125
  • wnioski złożone przez inne podmioty (NGO, firmy, OHP itp.) – 32

Spośród 107 wniosków dofinansowanych:

  • wnioski JST (gminy, miasta i powiaty) – 89
  • wnioski innych podmiotów (NGO, firmy, OHP itp.) – 18

Minimalna wartość projektu w konkursie wynosiła 50 000 zł, a maksymalny okres realizacji to 12 miesięcy. Wnioskodawcy pokryli 15% wkładu własnego. Konkurs był skierowany wyłącznie do organów prowadzących szkoły podstawowe z terenu województwa dolnośląskiego z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Całkowita wartość projektów rekomendowanych do dofinansowania wynosi 42 miliony złotych, z czego wartość środków europejskich to 35,5 miliona złotych. Konkurs jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekty z powiatu zgorzeleckiego, które otrzymały dofinansowanie

 

Tytuł projektu

Nazwa wnioskodawcy

Całkowita wartość projektu (PLN)

Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN)

Kwota środków europejskich (PLN)

Gmina Pieńsk stawia na kompetencje kluczowe uczniów

Gmina Pieńsk

441 936,75

375 616,75

375 616,75

My się szkoły nie boimy – wsparcie uczniów SP w Zawidowie w powrocie do szkoły po przerwie związanej z pandemią COVID-19

Gmina Miejska Zawidów

434 412,08

368 592,08

368 592,08

Edukacja - Szansa - Przyszłość

Powiat Zgorzelecki

254 720,00

215 204,00

215 204,00

Wysoka jakość edukacji w Gminie Węgliniec

Gmina Węgliniec

500 772,50

425 651,30

425 651,30

Kompetencje na start w Gminie Miejskiej Zgorzelec

Gmina Miejska Zgorzelec

447 000,00

379 900,00

379 900,00

Razem

Gmina Bogatynia

519 675,00

441 723,75

441 723,75

 

Tagi

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Warto przeczytać

fot. UM Zgorzelec

Złote Gody Państwa Krystyny i Wiesława Nowakiewiczów

Życie
piątek, 01 marca 2024, 09:02
W Urzędzie Stanu Cywilnego swoje Złote Gody świętowali Państwo Krystyna i Wiesław Nowakiewiczowie – para, która złożyła swoje przyrzeczenie małżeńskie 50 lat wcześniej.

Zobacz również