NaStyku.pl

Sudety 2030 – szansą na rozwój regionu

5 kwietnia br. Wójt Gminy Sulików Robert Starzyński wziął udział Walnym Zebraniu Sygnatariuszy Porozumienia "Sudety 2030", jakie odbyło się w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.

Włodarze gmin i powiatów Dolnego Śląska rozmawiali o wizycie przedstawicieli porozumienia w Brukseli, a także wspólnej strategii systemu dróg krajowych i wojewódzkich. Jako reprezentanci "Sudety 2030" do Brukseli pojechali: m.in. prezydent Wałbrzycha zastępca prezydenta Jelenie oraz prezydent Bolesławca. Głównym celem wizyty było zwrócenie uwagi na dysproporcje w rozwoju poszczególnych regionów Dolnego Śląska, który jako województwo ma średni dochód liczony na jednego mieszkańca na poziomie 76% PKB (jako procent średniej unijnej liczonej według wskaźnika siły nabywczej). Wskaźnik ten jest brany pod uwagę przy opracowywaniu listy regionów potrzebujących wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jego wysoki poziom w skali województwa może spowodować, że po roku 2020 Dolny Śląsk będzie pozbawiony wsparcia i przejdzie do grupy regionów tzw. przejściowych.

Założeniem sygnatariuszy jest wydzielenie na Dolnym Śląsku regionów, które nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe z UE w kolejnych perspektywach finansowych. Albowiem są na Dolnym Śląsku regiony, w których średni dochód PKB na jednego mieszkańca jest znacznie niższy. Mamy nadzieję, że zawiązanie porozumienia i wspólne stanowisko samorządów pozwoli wywalczyć status specjalny, jeśli chodzi o środki z Regionalnego Funduszu Operacyjnego dla południa Dolnego Śląska, taki jak ma Polska Wschodnia, czy Mazowsze po wyodrębnieniu Warszawy. Nierówny rozwój regionów Dolnego Śląska - jego północnej i południowej części jest bardzo widoczny. Biedniejszy subregion sudecki rozwija się dużo wolniej, jest tu słabsza infrastruktura, mniej rozwinięty transport, większe bezrobocie, trudniejszy dostęp do edukacji i wiele innych problemów, które dla dużych miast takich jak Wrocław czy Legnicy są już właściwie historią.

Podczas czwartkowego zebrania sygnatariusze porozumienia po raz kolejny rozmawiali też o planowanych działaniach na rzecz rozwoju naszego regionu, takich jak np. wypracowanie wspólnej strategii systemu dróg krajowych i wojewódzkich. Dodatkowo podjęta została uchwała o priorytetowych zadaniach dotyczących budowy i modernizacji dróg strategicznych poprawiających dostępność naszego obszaru. Na podstawie konsultacji z udziałem 106 samorządów skupionych w inicjatywie Sudety 2030 zostało wypracowane wspólne stanowisko, które zostanie przekazane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. W związku z dotkliwym wykluczeniem komunikacyjnym Przedgórza Sudeckiego i Sudetów sygnatariusze postulować będą o realizację niezbędnych przedsięwzięć drogowych w południowej i południowo-zachodniej części Dolnego Śląska do roku 2030. Wśród postulatów znalazła się m.in. propozycja o utworzenie w budżecie województwa dolnośląskiego funduszu wsparcia remontów dróg gminnych i powiatowych w subregionach jeleniogórskim i wałbrzyskim, w wysokości minimum 10 mln zł rocznie, z możliwością przeznaczania tych środków również na wkład własny samorządów w projektach zgłaszanych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Tagi

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Warto przeczytać

Od 1 października 2018 roku podróż samochodem bez dowodu rejestracyjnego i polisy OC nie będzie karana mandatem

Od 1 października pojedziesz bez dowodu rejestracyjnego

Życie
piątek, 20 lipca 2018, 08:52
Od 1 października kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy OC. Kierowcy nie muszą wozić wspomnianych dokumentów, bo dane pojazdu i informacje o zawartej polisie gromadzone są w CEPiK-u.
materiały prasowe Gminy Sulików

Szkoła Podstawowa w Biernej ma swojego patrona

Życie
czwartek, 19 lipca 2018, 09:57
Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Biernej, Rada Gminy Sulików na czerwcowej sesji nadała Szkole Podstawowej w Biernej imię Orła Białego.

Zobacz również